GECİKMİŞ KONUŞMASI OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Posted

● Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan birkaç sözcük kullanabilirler.

● Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir

● Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler

● Jest, mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler

● İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler

● Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez görünebilirler.

● Anlaşılmaz sesler çıkarabilirler.

● Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir.

● Yalnız kalmayı tercih edebilirler.

● İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağırma gibi) tepkilerde bulunabilirler.

● Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir

● Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.

● Bellekleri zayıf olabilir

● Öğrendikleri bilgileri transfer ödemeyebilirler. Burada dikkat etmemiz gereken, belirtilerin sıklığı ve devamlılığıdır. Ayrıca “Konuşma ve Duyma Kontrol Listesi”nde çocuğunuzun içinde bulunduğu ay ve yaşı göz önünde bulundurarak, dil ve konuşma gelişimini değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmeniz sonucunda çocuğunuzun gecikmiş konuşması olduğundan şüphe ediyorsanız, yardım almak için zaman uygundur.

ODYOLOG, SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANI

PELİN KİŞİOĞLU KALAN