Özel Eğitim Programlarımız

 1. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı
 • Gecikmiş Dil Konuşma
 • Akıcılık Bozuklukları
 1. Takifemi (Hızlı – Bozuk Konuşma)
 2. Kekemelik
 • Okul Öncesi Kekemelik
 • Okul Çağı Kekemelik
 • Yetişkin Dönem Kekemelik
 • Konuşma Sesi Bozuklukları
 1. Artikülasyon Bozukluğu
 2. Fonolojik Bozukluk
 • Gelişim Geriliğine Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Beyin Hasarına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları  (SerebralPalsi – Travma – Afazi)
 • Yarık Damak – Dudağa Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Semantik ve Pragmatik Bozukluk
 • İşitme Problemlerinden Kaynaklanan Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Ses Terapisi ve Eğitimi
 • Orff ve Ritim ile Dil Edinimi Programı
 • Dil Becerilerini Geliştirme Programı
 1. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş  bireyler destek eğitim programı
 • Down Sendromu
 • William Sendromu
 • Joupert Sendromu
 • Prader – Willi Sendromu
 • Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler
 • Orta Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler
 • Ağır Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler
 1. Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları
 • Disleksi (Okuma Bozukluğu)
 • Disgrafi (Yazılı Anlatım Bozukluğu)
 • Diskalkuki (Matematik Bozukluğu)
 • Dispraksi (Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu)
 • Okul Öncesi Okumaya Ön Hazırlık
 • Okuma Programları
 • Akıcı Okuma Becerileri
 1. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı
 • Eğitsel Rehberlik Programı
 • Mesleki Rehberlik Programları
 • Sosyal Becerileri Geliştirme Programı